Zhvillimi Historik i fëmijës nga 7 – 9 muajsh.

0
5905
Baby crawling

Nga 7 deri në 9 muajsh, bebi juaj fillon të bëjë lëvizje më të sofistikuara të trupit dhe të bashkëveprojë më shumë me gjërat që e rrethojnë.

Etapa Motorike. (Lëvizshmëria).

 • Ulet dhe arrin lodrat pa rënë.
 • Lëviz nga barku në shpinë dhe qëndron i ulur.
 • Zvarritet mbi duar ose gjunjë duke lëvizur këmbët.
 • Përdor të dyja duart për të shqyrtuar lodrat.
 • Ngre kokën dhe shtyn me bërryla gjatë kohës kur është me bark.
 • Kthen kokën për të ndjekur objektet me sy.
 • Tregon më shumë kontroll, ndërsa rrotullohet, ulet, dhe zvarritet.
 • Fillon të ecë këmba dorazi dhe të tërhiqet në një qëndrim statik.
 • Gëzon një shumëllojshmëri të lëvizjeve – kërcim lart dhe poshtë, tundet para mbrapa.
 • Shtyhet përpara, kap lodrat dhe i hedh ato tutje më pas.
 • Kap me gishta dhe me pëllëmbën e dorës objektë të vogla.
 • Luan duke imituar të afërmit.

Etapa Ndijore. (Ndjeshmëria).

 • Hulumton dhe shqyrton një objekt duke përdorur të dy duart dhe gojën.
 • Eksperimenton me sasinë e forcës të nevojshme për të marrë objekte të ndryshme.
 • Fokusohet në objekte afër dhe larg.
 • Heton format, madhësitë, dhe përbërjen e lodrave dhe gjërave që e rrethojnë.
 • Vëzhgon me kujdes ambientin rrotull nga pozicione të ndryshmë qëndrimi.

Etapa Komunikative. ( Komunikimi) .

 • Përdor tinguj të shumëllojshëm dhe kombinon rrokje për të belbëzuar.
 • I shikon njerëzit dhe objektet e ndryshme kur u përmendet emir.
 • Njeh zërat dhe emrin e tij.
 • Merr pjesë në komunikim të dyanshëm.
 • Fillon duke përdorur lëvizjet e dorës për të komunikuar dëshirat dhe nevojat, p.sh. Shtrin duart për ta marrë në krah.
 • Ndjek disa komanda rutinë.
 • Bën dallimin midis zërave të njohur dhe të panjohur.
 • Tregon njohje për fjalët e përdorura zakonisht.
 • Imiton shprehje të fytyrës dhe gjeste.
 • Përgjigjet kur e thërret në emër.

Etapa Ushqimore. (Ushqyerja).

 • Mban në dorë dhe pi nga një shishe.
 • Vendos vetë biberonin në gojë.
 • Fillon tranzicionin nga qumështi ose formula në drithëra foshnjore.
 • Fillon të hajë pak ushqime pure.
 • Gëzon kur përtyp lodra të cilat e ndihmojnë të masazhojë mishrat e gojës në fillimin e daljes së dhëmbëve.
 • Ndihet më i ngopur pasi fillon ushqimet e ngurta.
 • Fillon të shikojë dhe të kërkojë të kap ushqimin që është afër.
 • Tregon reagim të fortë ndaj erërave të reja dhe shijeve.
 • Fillon të formojnë parapëlqime për ushqime dhe shije të caktuara.

 red-exclamation-point-button-henrik-lehnerer

Shenja të mundshme problematike.
Etapa Motorike. (Lëvizshmëria).

 • Përdor kryesisht njërën dorë .
 • Shpinë e harkuar prapa kur qëndron ulur, pamundësi për ta drejtuar përsëri.
 • Përdorim i dobët i krahëve kur qëndron ulur.
 • Vështirësi në zvarritje.
 • Përdor vetëm njërën anë të trupit për të lëvizur.
 • Nuk mund të mbajë peshë në këmbë.
 • Nuk transferon lodrat nga njëra anë në tjetrën.
 • Paaftësi për të drejtuar shpinën.

Etapa Ndijore. (Ndjeshmëria).

 • Nuk gëzon kur luan me lodra apo sende të ndryshme.
 • Nuk gëzojn kur luan me lodra muzikore.
 • Nuk është i interesuar për të luajtur me objekte me ngjyra-ngjyra.
 • Nuk lëviz për të eksploruar mjedisin kur vendoset në tokë.
 • Nuk u gëzon llojeve të ndryshme të lëvizjeve si: lëkundjet.
 • Duket i frikësuar nga tingujt e përditshme.

Etapa Komunikative. ( Komunikimi) .

 • Nuk është i interesuar të bashkëveprojë me të tjerët.
 • Nuk mban kontak me sy gjatë ndërveprimit në lojë.
 • Nuk reagon kundrejt tingujve ose zërave.
 • Nuk belbëzon.
 • Nuk i përgjigjet kur e thërrasin në emër.

Etapa Ushqimore. (Ushqyerja).

 • Nuk mund të bëjë kapërcim apo gëlltitje të mirë kur kap gjirin ose shishen e beberonit.