Disa gjëra që duhet të vëreni për të përcaktuar nëse fëmija juaj është duke ushqyer në mënyrën e duhur janë:

  • Rritja: jo domosdoshmërisht në një kurbë, por duke fituar të paktën pak peshë.
  • Arritja e zhvillimit sipas moshës ose të paktën afër zhvillimit të duhur.
  • Niveli i aktivitetit: vigjilent, i/e lumtur, aktiv.

Ky është një informacion mbi rritjen mesatare të fëmijës, nga Listat e CDC për normat e rritjes së bebave në këto mosha. (Shënim: këto shifra nuk janë vetëm për foshnjat që ushqehen me gji, por për të gjithë fëmijët.)

Untitled

Untitled