maxresdefault_compressed

Më poshtë do të gjeni peshën dhe gjatësinë e fetusit sipas javëve të shtatzënisë. Ky është një grafik orientues, por çdo bebe është i ndryshëm dhe rritet ndryshe nga të tjerët. Nëse keni dyshime apo shqetësime mbi shëndetin e bebes suaj akoma të palindur kontaktoni mjekun tuaj.

Mosha gestacionale

e fetusit

Gjatësia (cm) Pesha (gram)
                   (nga koka në fundshpinë)
8 javë 1.6 cm 1 gram
9 javë 2.3 cm 2 gram
10 javë 3.1 cm 4 gram
11 javë 4.1 cm 7 gram
12 javë 5.4 cm 14 gram
13 javë 7.4 cm 23 gram
14 javë 8.7 cm 43 gram
15 javë 10.1 cm 70 gram
16 javë 11.6 cm 100 gram
17 javë 13 cm 140 gram
18 javë 14.2 cm 190 gram
19 javë 15.3 cm 240 gram
20 javë 16.4 cm 300 gram
                 (nga koka në thembër)
20 javë 25.6 cm 300 gram
21 javë 26.7 cm 360 gram
22 javë 27.8 cm 430 gram
23 javë 28.9 cm 501 gram
24 javë 30 cm 600 gram
25 javë 34.6 cm 660 gram
26 javë 35.6 cm 760 gram
27 javë 36.6 cm 875 gram
28 javë 37.6 cm 1005 gram
29 javë 38.6 cm 1153 gram
30 javë 39.9 cm 1319 gram
31 javë 41.1 cm 1502 gram
32 javë 42.4 cm 1702 gram
33 javë 43.7 cm 1918 gram
34 javë 45 cm 2146 gram
35 javë 46.2 cm 2383 gram
36 javë 47.4 cm 2622 gram
37 javë 48.6 cm 2859 gram
38 javë 49.8 cm 3083 gram
39 javë 50.7 cm 3288 gram
40 javë 51.2 cm 3462 gram
41 javë 51.5 cm 3597 gram
42 javë 51.7 cm 3685 gram