Grafiku i rritjes së bebeve vajza 0-12 muajshe.

0
41662

 

Grafiku me poshtë jep një ide për 3-97% te standartit të rritjes për vajzat. Kjo tabelë jep kufinjtë e matjes për 3-97% të standardeve të rritjes sipas OBSH për bebet vajza. Në garfikun e mëposhtëm do të gjeni peshën, perimetrin e kokës dhe gjatësinë e bebes sipas moshës së saj.growing-baby-growth-chart

 

Muaji Gjatësia   (cm) Pesha (kg) Perimetri i kokës (cm)
0 45.6 – 52.7 2.4 – 4.2 31.7 – 36.1
1 50.0 – 57.4 3.2 – 5.4 34.3 – 38.8
2 53.2 – 60.9 4.0 – 6.5 36.0 – 40.5
3 55.8 – 63.8 4.6 – 7.4 37.2 – 41.9
4 58.0 – 66.2 5.1 – 8.1 38.2 – 43.0
5 59.9 – 68.2 5.5 – 8.7 39.0 – 43.9
6 61.5 – 70.0 5.8 – 9.2 39.7 – 44.6
7 62.9 – 71.6 6.1 – 9.6 40.4 – 45.3
8 64.3 – 73.2 6.3 – 10.0 40.9 – 45.9
9 65.6 – 74.7 6.6 – 10.4 41.3 – 46.3
10 66.8 – 76.1 6.8 – 10.7 41.7 – 46.8
11 68.0 – 77.5 7.0 – 11.0 42.0 – 47.1
12 69.2 –  78.9 7.1 – 11.3 42.3 – 47.5