Çfarë e shkakton autizmin?

Autism-child

Askush nuk e di saktësisht se çfarë e shkakton autizmin. Ekspertët mendojnë se ASD është një kusht gjenetik që zhvillohet gjatë shtatzënisë së hershme dhe ka shkaqe të shumta. Përveç gjeneve, faktorë të tjerë si; të paturit e prindërve të moshuar, të qenit mashkull, dhe të ekspozuarit ndaj toksinave mjedisore mund të luajnë një rol.

Shumë kërkime fokusohen tek gjenet që ndikojnë në zhvillimin e trurit dhe në neurotransmisionin (rruga sipas së cilës qelizat e trurit komunikojnë), por ekspertët mendojnë se kushte të caktuara mjekësore mund të jenë të lidhura me ASD. Fëmijët me sindromin e brishtë X, skleroza tuberoz, phenylketonuria, sindromi i alkoolit të fetusit, sindromi Rett, sindromi Angelman, dhe sindromi Smith-Lemli-Opitz kanë më shumë gjasa që të kenë autizëm. Nuk është ende e qartë se si drejtpërdrejt këto kushte janë të lidhura me ASD.

Disa prindër shqetësohen se vaksinat e zakonshme të fëmijërisë, të tilla si; fruthi, shytat, vaksina e rubeolës (MMR), mund të shkaktojnë autizëm. Shumë studime të mëdha nuk kanë gjetur ndonjë lidhje midis autizmit dhe vaksinave. Sipas Institutit të Mjekësisë, Akademisë Amerikane të Pediatrisë, dhe CDC, nuk ka asnjë dëshmi se vaksinat shkaktojnë autizëm.

 

Si trajtohet Autizmi?

Autism_Center_Pittsburgh

Trajtimi ndryshon në varësi të ashpërsisë së gjendjes. Edhe pse nuk ka shërim për autizëm, sa më shpejt një fëmijë të fillojë trajtimin,aq më i mirë do të jetë rezultati.

Një ekip njerëzish të specializuar mund të ndihmojnë fëmijën dhe familjen, duke përfshirë këtu edhe mjekun e fëmijës, mësuesin, psikologun, apo dhe terapisti profesionist.

 

Trajtimi mund të përfshijë:

CRowleyPampersLkBk_1_

Terapi të sjelljes: Ndihmon një fëmijë të kuptojë mjedisin e tij dhe të sillet në mënyrë të përshtatshme. Analiza e Aplikuar e Sjelljes është terapia më e studiuar dhe e njohur për sjelljet e fëmijëve me ASD.

Trajnimi i aftësive sociale: mëson aftësitë sociale për të ndërvepruar me sukses me të tjerët.

Terapia e integrimit ndijor dhe profesional: Ndihmon fëmijën të përballet me çështjet shqisore, të zhvillojë aftësitë e të mësuarit e të luajë, dhe të mësojë se si të vetë-kujdeset.

Terapia fizike: Ndihmon fëmijën të përmirësojë koordinimin dhe aftësitë motorike të tilla si; qëndrimi i ulur, duke ecur, dhe drejtimin e trupit.

Terapi e të folurit dhe gjuhës: Përmirëson fjalimin e fëmijës dhe aftësinë për të folur me të tjerët.

Edukimi familjar: mëson teknikat e sjelljes për prindërit për t’u përdorur në shtëpi dhe ndërton mbështetje për prindërit, vëllezërit e motrat, dhe fëmijët me ASD.

Ilaçet: Asnjë mjekësi nuk e shëron autizmin, por ndonjëherë fëmijët me ASD kanë gjithashtu probleme me gjumin, çrregullim të hiperaktivitetit mbi defiçitin e vëmendjes (ADHD), krizat, depresioni, ankthi, çrregullimet obsesive kompulsive, apo probleme të tjera të sjelljes që kërkojnë mjekim. Trajtimi i këtyre kushteve mund të lehtësojë simptomat e autizmit. Ndonjëherë droga të tjera, si antipsikotikët, mund të përcaktohen për të lehtësuar sjellje agresive ose për të ndaluar fëmijën nga dëmtimi i vetes së tij.