Grafiku i rritjes së bebave djem 0-12 muajsh.

18744

Grafiku me poshtë jep një ide për 3-97% te standartit të rritjes për djemtë. Kjo tabelë jep kufinjtë e matjes për 3-97% të standardeve të rritjes sipas OBSH për bebat djem. Në garfikun e mëposhtëm do të gjeni peshën, perimetrin e kokës dhe gjatësinë e bebit sipas moshës së tij.growing-baby-growth-chart

 

Muaji Gjatësia   (cm) Pesha (kg) Perimetri i kokës (cm)
0 46.3 – 53.4 2.5 – 4.3 32.1 – 36.9
1 51.1 – 58.4 3.4 – 5.7 35.1 – 39.5
2 54.7 – 62.2 4.4 – 7.0 36.9 – 41.3
3 57.6 – 65.3 5.1 – 7.9 38.3 – 42.7
4 60.0 – 67.8 5.6 – 8.6 39.4 – 43.9
5 61.9 – 69.9 6.1 – 9.2 40.3 – 44.8
6 63.6 – 71.6 6.4 – 9.7 41.0 – 45.6
7 65.1 – 73.2 6.7 – 10.2 41.7 – 46.3
8 66.5 – 74.7 7.0 – 10.5 42.2 – 46.9
9 67.7 – 76.2 7.2 – 10.9 42.6 – 47.4
10 69.0 – 77.6 7.5 – 11.2 43.0 – 47.8
11 70.2 – 78.9 7.4 – 11.5 43.4 – 48.2
12 71.3 – 80.2 7.8 – 11.8 43.6 – 48.5